massage amsterdam, massage amsterdam noord

Klik voor Engelse vertaling

Doorverwijzen? 

Beste, doorverwijzer 

Wij zijn Esther Zwietink (ontspannings en cranio-massage therapeut) en Leendert Roosenbrand (ademtherapeut) en we willen u graag vertellen over de Epiphora Methode. Wij boeken hele mooie resultaten met deze methode, o.a. met mensen met Long-Covid, Chronische Vermoeidheid en Postcommotioneel Syndroom / whiplash / aanhoudende klachten na een hersenschudding.

De Epiphora Methode
De methode is ontwikkeld door fysiotherapeut, haptonoom en ademcoach Hans Timmerman en gaat ervan uit dat er bij uitblijvend herstel bij een aantal chronische gezondheidsklachten sprake is van een verstoorde doorbloeding van de hersenen. Die verstoring kan zijn ontstaan door een val of ongeluk of door langdurig verkeerde (nek)houding; zo raken de wervelslagaders bekneld en kan er onvoldoende bloed naar het achterste deel van de hersenen worden gebracht. Dat is het geval als de zogenaamde Cirkel van Willis een afwijking vertoont (wat bij tweederde van de mensen het geval is: een veel voorkomende 'afwijking' dus). In dat geval kan de beperkte bloedtoevoer vanuit de wervelslagaders niet worden gecompenseerd door de bloedtoevoer vanuit de halsslagaders. Het gevolg is dan dat het achterste deel van de hersenen onvoldoende bloed en dus zuurstof en voedingsstoffen krijgt en ook dat afvalstoffen niet goed kunnen worden afgevoerd via bloed, lymfe en hersenvocht. De bewegingsoefeningen waar de Epiphora Methode uit bestaat openen de wervelslagaders en zorgen er zo voor dat de hersenen weer voldoende bloed krijgen. Ook zorgen de oefeningen ervoor dat afvalstoffen weer goed kunnen worden afgevoerd doordat ze drainage van lymfe- en hersenvocht weer op gang brengen. 

Of mensen baat hebben bij de Epiphora Methode wordt niet zozeer op basis van diagnoses, maar veelal op basis van een achttal verschijnselen / symptomen bekeken. Als mensen een of meerdere van de verschijnselen op de afbeelding hieronder herkennen is de kans groot dat de Epiphora Methode hen kan helpen om herstel in gang te zetten en / of te ondersteunen. 

Cursus en monitoren herstel deelnemers
Wij hebben een cursus van vier keer 2 uur ontwikkeld waarin we mensen deze methode aanleren en die aanvullen met de kennis uit onze eigen praktijk: met name informatie over het autonome zenuwstelsel en de polyvagaal theorie, ademhaling en drie belangrijke hormoon centra in onze hersenen en oefeningen die herstel ondersteunen.

Met VAS scorelijsten kwantificeren we het herstelproces (zie bijlage voor de VAS score lijsten die we deelnemers laten invullen): die worden door deelnemers voor aanvang van de cursus en voor de start van elke cursusavond ingevuld. Die scoreformulieren vertellen een deel van het verhaal en laten zien dat klachten als brainfog, wazig zien, koud lichaam, verzuurde spieren, overgevoeligheid voor licht en geluid duidelijk afnemen. Een ander deel van het verhaal wordt verteld door de verhalen van de deelnemers. Die ervaren dat ze - vaak voor het eerst in lange tijd - meer energie krijgen, beter slapen, zich beter kunnen concentreren en het herstel op gang komt. 

Herstel gaat uiteraard niet in een rechte lijn omhoog. Herstel gaat soms ook gepaard met terugval. En vaak ook met allerlei heftige emoties: boosheid, verdriet en rouw die te maken hebben met het feit dat mensen vaak al lange tijd ziek zijn en (de heftigheid van) de ziekte hen veel heeft ontnomen. We benadrukken in de cursus ook dat herstel niet betekent dat deelnemers weer de oude worden. 'De oude' en 'de oude manier van leven' lijkt vaak sterk verbonden te zijn met het feit dat mensen langdurig klachten houden en herstel uitblijft: het lichaam is zo uitgeput, de energie is vaak zo 'weggegeven' aan anderen en grenzen zijn vaak langdurig zo slecht bewaakt dat - met de woorden van arts en psycholoog Gabor Mate - het lichaam dan uiteindelijk maar 'nee' zegt. Herstel begint als het lichaam uit 'sympatico dominantie' komt en het parasympatische zenuwstelsel weer wordt geactiveerd. In de Epiphora Methode is dat heel zichtbaar doordat deelnemers beginnen te gapen en tranende / vochtige ogen krijgen (Epiphora betekent 'tranenvloed'): duidelijke tekenen dat het lichaam in de 'herstelstand' komt. 

Meer informatie
In de bijlage vindt u een whitepaper, geschreven door Hans Timmerman (de fysiotherapeut die de methode heeft ontwikkeld) en Steven Zwerink (ademfysioloog) waarin zij het ontstaan, de achtergronden en werking van de methode meer in detail uitleggen. 

Meer informatie over ons kunt u vinden op http://perlarosa.nl/ en https://ademmeester.nl. 

De Epiphora Methode wordt helaas nog niet vergoed. De kosten zijn € 297,- per persoon (als dit een belemmering vormt om aan de cursus mee te doen, is er reductie mogelijk). Vragen over de Epiphora Methode en onze cursus beantwoorden we graag per email of in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet, 

Esther Zwietink en Leendert Roosenbrand

1664544075_Whitepaper-Epiphora-Methode.pdf